Nieuwe regeling: subsidie tot €40.000 voor Groningen en Drenthe voor isoleren woning

Het kabinet heeft een nieuwe subsidie voor Groningen beschikbaar gesteld onder de naam Nij Begun, wat ‘nieuw begin’ betekent. Hiermee willen zij letterlijk een nieuw begin op touw zetten voor huishoudens die last hebben ondervonden van de gaswinning in Groningen en Noord- Drenthe. Mensen die in het versterkingsgebied wonen, krijgen de volle €40.000 uit de subsidiepot uitgekeerd om hun woning te verbeteren. Woningeigenaren buiten dit gebied, maar wel woonachtig in Groningen, krijgen maximaal €20.000 subsidie.

Versterkingsgebied krijgt tot €40.000 subsidie

Woningeigenaren die in het versterkingsgebied wonen, krijgen tot €40.000 subsidie. Dit bedrag dekt 100% van de kosten die je maakt voor het aanbrengen van isolatie. Als je minder uitgeeft, krijg je het hele uitgegeven bedrag als subsidie. Als je meer uitgeeft, moet je het deel boven de €40.000 zelf betalen. Het versterkingsgebied beslaat delen van zowel Groningen als Noord-Drenthe.

Tot €20.000 subsidie in Groningen buiten het versterkingsgebied

Woon je wel in Groningen, maar niet in het versterkingsgebied? Dan profiteer je ook van een ruime subsidie. Dit bedrag is maximaal €20.000, en het betreft 50% van de investering. Als je bijvoorbeeld €30.000 uitgeeft aan isolerende maatregelen, krijg je €15.000 subsidie. Als je €40.000 of meer uitgeeft, dan krijg je het maximale bedrag van €20.000 uit de subsidiepot voor Groningen.

Gratis advies aan huis
kaart subsidie isoleren huizen

Het gebied dat als versterkingsgebied wordt aangemerkt. Bron: rijksoverheid.nl

Lagere inkomens krijgen ook maximaal €40.000

Huishoudens met een inkomen tot 140% van het minimumloon (tot ongeveer €2900 per maand) komen ook in aanmerking voor het grote subsidiebedrag van €40.000. Dit wordt gedaan omdat men vindt dat woningeigenaren met een lager inkomen ook moeten kunnen profiteren van de regeling. Mocht het nodig zijn, dan is er ook nog de energiebespaarlening, hiermee kun je tegen relatief lage kosten ook nog geld lenen voor de verduurzaming van je woning.

Regeling geldt met terugwerkende kracht

Er is besloten om de regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan. Iedereen die sinds 25 april 2023 heeft geïnvesteerd in de isolatie van zijn woning, kan een aanvraag doen. Deze datum is gekozen omdat de plannen voor dit isolatieprogramma op die datum werden aangekondigd. Iedereen die sinds die datum dus een investering heeft gedaan, kan straks een beroep doen op deze subsidiepot voor Groningen. De aanvragen kunnen, naar verwachting, vanaf het eerste kwartaal 2025 ingediend worden. Het is dus nog even geduld hebben, maar dat wordt goed beloond.

De ideale kans om voordelig te isoleren

Woon je in Groningen en heb je plannen om je woning te isoleren? Twijfel dan niet langer en vraag ons om een offerte voor kunststof kozijnen. Er wordt veel drukte verwacht, aangezien de voorwaarden nog nooit zo gunstig zijn geweest! Dit is hét moment om de kunststof kozijnen subsidie in Groningen te gebruiken.

Geld is bedoeld voor isolatie en ventilatie

Deze subsidie voor Groningen is bedoeld om aan de isolatiestandaard te gaan voldoen. Wanneer je de isolatie van de woning verbetert, is het een logisch gevolg dat ook de ventilatie moet worden verbeterd. Ventilatie is namelijk erg belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Wist je dat je bij de plaatsing van kunststof kozijnen met HR++ glas ook ventilatieroosters kunt laten monteren?

Welke maatregelen je kan nemen voor isolatie. Bron: rijksoverheid.nl

Hoe kom je in aanmerking voor de subsidie?

Hoe de aanvraag precies verloopt is nog niet helemaal duidelijk. Vanaf het eerste kwartaal 2025 kun je de aanvraag indienen. Zoals eerder gemeld geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023. Zorg in ieder geval dat je de volgende zaken goed bewaart:

Gratis advies aan huis

Verhoging uitkering eerste melding (afkoopsom)

Het bedrag dat als afkoopsom wordt uitgekeerd bij de eerste melding, namelijk €5.000, is ook verhoogd en bedraagt nu €10.000. Als je dit bedrag laat uitkeren zie je van andere schadevergoedingen af. Je hoeft dan geen investeringen in je huis te doen en kunt het geld vrij besteden. Aanspraak maken op de subsidie voor Groningen kan dan niet meer. Deze regeling staat in een eerder artikel van ons beschreven: schadevergoedingen in Groningen.

Het Kozijnenhuis heeft deze informatie met de grootste zorg verzameld. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet slagen van een aanvraag op deze regeling(en) of wanneer deze informatie onverhoopt niet (meer) compleet is.